Voor de behandeling van uw zaak rekent Van der Vorst Juridisch Advies een bepaald tarief. Dit zijn niet de torenhoge tarieven die u bij een advocatenkantoor betaalt en waarbij de klant helaas nog niet altijd koning is.
Wij willen daar graag verandering in brengen door een toegankelijke en betrouwbare juridische partner te zijn die vol enthousiasme u adviseert voor een redelijke prijs.

Kosten:
Voor onze werkzaamheden geldt een standaard tarief van € 65,- per uur excl. BTW.
Voor een inventarisatie van uw zaak (maximaal een uur) geldt een tarief van € 30,- incl. BTW (€ 25,21 excl. BTW). Deze tijd kan worden gebruikt om een advies te krijgen over de haalbaarheid van uw zaak. Mocht u buiten Alphen aan den Rijn, Bodegraven – Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen of Woerden wonen of gevestigd zijn, dan kan een toeslag voor reiskosten in rekening worden gebracht. Mocht dit eerste gesprek langer dan een uur duren, dan wordt de extra tijd verrekend tegen het standaard tarief.

De bedragen zijn exclusief 19% BTW, tenzij anders vermeld. Bij de berekening van het aantal gewerkte uren wordt per eenheden van 6 minuten gerekend. Voor alle aangenomen opdrachten geldt dat er een voorschot kan worden verlangd van maximaal 50%. Daarnaast kan het voorkomen dat er bijkomende kosten zijn zoals reis- en verblijfkosten, griffiekosten en andere verschotten. Wanneer hier sprake van is, zal Van der Vorst Juridisch Advies u hier van te voren op wijzen. De facturering geschiedt maandelijks achteraf. Indien het aantal te factureren uren meer dan tien bedraagt, zijn wij gerechtigd tussentijds te factureren.
Betaling dient binnen de op de factuur aangegeven termijn te geschieden. Bij niet of te laat betalen is Van der Vorst Juridisch Advies gerechtigd de werkzaamheden op te schorten of andere stappen te ondernemen.

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar onze
algemene voorwaarden.
Tarieven |
© 2012. Alle rechten voorbehouden. VDWdesign | Login