Van der Vorst Juridisch Advies voorziet u als ondernemer van gedegen en duidelijk advies op diverse rechtsgebieden.
Arbeidsrecht
Het is belangrijk om goede afspraken te maken bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst met een werknemer. Wij kunnen u helpen bij het opstellen van arbeidsovereenkomsten, een huishoudelijk reglement of huisregels, opdrachtovereenkomsten, gebruikersovereenkomsten, beëindigingovereenkomsten en nog veel meer. Toch kan het voorkomen dat u afscheid neemt van een werknemer. Ontslag vanwege bedrijfseconomische omstandigheden komt op dit moment veel voor. In die gevallen kunnen we u bijstaan bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomsten van uw medewerkers, in een procedure bij de kantonrechter of UWV WERKbedrijf en meer. Andere zaken waarbij we kunnen adviseren zijn: disfunctioneren, ziekteverzuim, reorganisaties, arbeidsconflicten, eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden, ontslag op staande voet, arbeidsomstandigheden, concurrentiebedingen, opstellen van een sociaal plan, CAO-recht en sociale zekerheid.
Bestuursrecht
Wilt u bezwaar maken of in beroep gaan tegen een besluit van de gemeente, de provincie of de rijksoverheid dan kunnen wij u daarbij helpen. Wanneer bestuursdwang en dwangsommen door de overheid tegen u worden ingezet, staan we u bij met helder advies. Dat geldt ook voor zaken rondom bestemmingsplannen, handhaving, vergunningverlening en algemene bestuursrechtelijke zaken.
Incasso, dwangbevelen en beslag (insolventierecht)
Door de meest uiteenlopende redenen kan ook uw bedrijf geconfronteerd worden met incasso’s, dagvaardingen, dwangbevelen en beslag. Of wat te doen wanneer een debiteur de vordering niet betaald. In deze gevallen is het raadzaam Van der Vorst Juridisch Advies in te schakelen. Snelheid is hiermee meestal wel geboden, aangezien er bij incasso’s, dwangbevelen en dagvaardingen termijnen gelden. Ook wanneer uw bedrijf in betalingsmoeilijkheden dreigt te komen kunnen wij helpen de schade te beperken.
Huurrecht
Verhuurt of beheert u woon- of bedrijfsruimte, dan krijgt u met allerlei regelgeving te maken. Regelgeving waarover wij u kunnen adviseren. Bijvoorbeeld hoe u een deugdelijk huurcontract krijgt, wat te doen bij problemen met de huurders, stelt u een huishoudelijk reglement op, hoe gaat u om met huurachterstanden en welke stappen moet u ondernemen om uw overlastgevende huurder uit huis te zetten.
Een andere mogelijkheid is dat u een kantoorpand of winkelruimte huurt en als huurder de nodige vragen hebt over uw rechtspositie. Allemaal vragen en juridische zaken waarbij wij u kunnen adviseren, helpen en vertegenwoordigen.
Ondernemingsrecht
Uw algemene voorwaarden, contracten met uw klant of leverancier, aansprakelijkheid, afspraken met uw zakelijke partner of de keuze voor een rechtsvorm. Als ondernemer komt u vaker juridische zaken tegen dan u denkt. Heldere overeenkomsten en goed opgestelde algemene voorwaarden voorkomen veel problemen. Van der Vorst Juridisch Advies levert maatwerk met als doel de rechtspositie van uw onderneming zeker te stellen. Ook rondom overeenkomsten van aanneming van werk, pand- en hypotheekrechten en bestuurdersaansprakelijkheid kunnen we u adviseren.
Geschillen kunnen immers altijd en overal ontstaan. Ons primaire doel is deze op te lossen en te voorkomen. Toch zijn procedures niet altijd te vermijden. Ook dan ondersteunt Van der Vorst Juridisch Advies u!
Zakelijk |
© 2012. Alle rechten voorbehouden. VDWdesign | Login